Kategorier
Okategoriserade

Hur mår byggarbetare i dagens Sverige?

Svenska byggarbetare har det bättre än vad arbetare i många andra länder har det. Sverige och byggbranschen i stort har gjort stora förändringar som syftar till att öka säkerheten på den typiska svenska byggarbetsplatsen. Detta i kombination med ett ökat tänk på mer varierande arbetsuppgifter – där exempelvis förslitningsskador kan undvikas – har skapat bättre förutsättningar. Att man dessutom sett en tekniskt utveckling där maskiner kan sköta stora delar av de tunga lyft som annars varit legio i byggbranschen har skapat en bättre fysisk hälsa. 

Men, det finns även en annan aspekt av hälsa. Hur man mår rent fysiskt behöver inte säga något om hur man mår rent mentalt. Här finns väldigt mycket att göra. En ny undersökning visar på att den svenska byggarbetaren mår sämre rent psykiskt än tidigare. Detta har olika förklaringar, men några handlar om att det blivit för stressigt på arbetet: ett projekt ska slutföras på kortare tid än vad som förr var fallet och för att klara detta – i enlighet med den upphandling som man vunnit – så måste den enskilde arbetaren jobba övertid och långa timmar. En annan förklaring till det sämre psykiska välmåendet hör ihop med detta: man upplever att företaget ställer för höga krav och att man dessutom – i syfte att vinna tid – tar genvägar som ökar riskerna för olyckor. 

Andra förklaringar som nämns i undersökningen handlar om bristande ledarskap, röriga direktiv och oklarheter kring vilka företag som egentligen ska göra vad på ett större projekt. Detta skapar en oro och en stress som i sin tur kan leda till utbrändhet och sjukskrivningar. Det är ohållbart. Hur mår egentligen de anställda på ditt byggföretag – och hur kan du få dem att må bättre? 

Hälsokontroller i Stockholm kan skapa en bättre miljö 

Genom hälsokontroller i Stockholm kan byggbranschen – liksom andra branscher redan gjort – vinna många fördelar. Hälsokontroller kan anpassas både vad gäller tid och plats, vilket innebär att man kan dela upp kontrollerna över en längre tid och där dessa sker på den egna arbetsplatsen. Man behöver således inte åka till exempelvis en vårdcentral för en undersökning. Som företag så tjänar man på detta då en hälsokontroll idag fokuserar väldigt mycket på just den mentala biten och det psykiska måendet. 

Utöver tester av blodtryck, olika värden, puls och andra viktiga saker rent fysiskt så sker även en utfrågning – ett samtal – där man går igenom allt från jobb till vardag. Detta kan sedan leda till förändringar där ett företag kan mota Olle i grind. Om flera anställda klagar över samma saker så öppnar den kritiken upp för ändrade arbetsmetoder och en minskad arbetsbörda. Det skapar säkrare arbetsplatser och bättre arbetsmiljöer – förutsatt givetvis att företaget tar till sig kritiken och påbörjar ett förändringsarbete. 

Hälsokontroller i Stockholm gör definitivt skillnad – både för företag och den enskilde anställde. Byggbranschen mår relativt bra, men det finns problem som måste lösas. Den psykiska ohälsan som visat sig hos många arbetare är något som sticker ut och som måste tas på allvar. Hälsokontroller är en nyckel i ett arbete i att förändra.