Bygga hus själv – tänk på detta

Att bygga hus själv kommer att handla om en resa – en resa som går upp- och ner och där stopp säkerligen kommer att ske längs vägen. Det är något som man bör vara inställd på. Fördelarna med att själv bygga ett hus är att det kommer att bli betydligt billigare än om man anlitar en entreprenör. Nackdelarna är att det tar väldigt lång tid och att man bör ha den tid som krävs disponibel. Det är ingenting man gör vid sidan av ett heltidsjobb.

Det första man ska tänka på gäller det rent administrativa. Får du bygga på den tomt du äger? Ett bygglov kommer att fordras och ett sådant ansöker du om hos byggnadsnämnden i den kommun du tillhör. Utöver detta finns det även andra frågor som måste besvaras innan hammaren och de övriga verktygen i verktygslådan kan plockas fram. Vatten och avlopp är två exempel på detta. Går det att ansluta till de kommunala näten eller måste du borra efter en egen brunn?

Räkna på en ärlig budget och en realistisk tidsplan

En annan viktig detalj gäller den egna budgeten. Hur mycket pengar har du – och hur mycket kan du beviljas i lån från din bank? Även om du väljer att bygga hus själv och därmed kommer billigare undan så kommer det att kosta mycket pengar – och det blir nästan alltid så att den initiala budgeten spräcks. Det får – och måste – man räkna med. Detsamma gäller tidsplaneringen.

På samma sätt som gällande den ekonomiska budgeten så tenderar ett byggprojekt att spricka rent tidsmässigt. Att bygga hus är definitivt inget undantag – det är snarare än regel. Du kommer, oavsett hur händig du är, att göra vissa misstag under tiden och dessa kommer att ta tid att korrigera. Du kommer att bli sjuk under vissa perioder, du kommer att vilja göra annat – middagar, umgänge med vänner och familj, en resa – och handläggningstider hos kommunen är ofta kvarnar som långsamt mala.

Viss hjälp kommer att behövas

Till detta kan även nämnas att du kommer att behöva extern hjälp i viss mån även om du bygger på egen hand. Att dra el får du inte göra – likaså gäller för olika installationer – och vad gäller vatten och avlopp så bör dessa dras av professionella yrkesmän. Dessutom kommer du att behöva anlita en KA – Kontrollansvarig – för ditt bygge.

Det kan gå att utse sig själv som KA, men det är inte en lösning som rekommenderas. Genom en professionell – och obunden – KA så får man också svar på vissa byggtekniska frågor. Det underlättar och det är, i de flesta fall, både en säkerhet och en investering.

Bygg för framtiden – anlita en arkitekt

En viktig detalj gäller planeringen av ditt hus. Det är ingen dum idé att ta professionell hjälp med detta och att anlita en arkitekt. Att låta en arkitekt förvandla dina visioner om ditt drömhus till reella ritningar att följa är något som lönar sig. Inte minst sett till att dessa ritningar underlättar i samband med bygglovsansökan. En arkitekt tar dessutom med alla tänkbara faktorer i beräkningen och vid skapandet av ett hus: utformning, energifrågor, design, planlösning och så vidare.

En annan viktig sak är att en arkitekt ofta tänker på framtiden. Vad händer om ni får ytterligare ett barn? Ibland kan livet förändras och det är viktigt att bygga även med sådana scenarion i åtanke. Drömhuset ska vara ett drömhus även i framtiden, inte bara i nuet. Naturligtvis i förhållande till den egna budgeten.

Delad entreprenad – hur mycket kan du göra själv?

Ett sista råd gällande frågan om att bygga ett hus själv: släpp prestigen. Det ska vara lustfyllt att bygga och skapa. För många så blir ett husbygge ett övermäktigt projekt som leder till ren ångest. Det är inte ovanligt att se att exempelvis skilsmässor och separationer kan ske i kölvattnet av ett så pass stort projekt. Vårt råd är att du bygger själv – men att du även tar professionell hjälp. Du kan säkerligen bygga en hel del på egen hand och låta en entreprenör sköta vissa saker.

Den lösningen – med delad entreprenad – ger dig möjlighet att vara delaktig och styra ditt projekt, men där du samtidigt också har avlastning och professionell hjälp för de byggtekniska frågor där du saknar nödvändig kunskap – eller tid – för att klara av själv. En bra lösning för de flesta.