Hur kan man bygga miljövänliga hus?

Hur kan man bygga miljövänliga hus? I en tid där ett klimathot ligger över oss så börjar fler och fler inse allvaret i situationen. Ska vi kunna lämna efter en jord till framtida generationer så krävs det förändringar. Såväl hos den enskilde individen som hos alla världens styrande makter.

Att bygga miljövänliga hus är ett exempel på en förändring ska kan leda till det bättre och det är en fråga som vi ska försöka bena ut lite mer ingående här.

Hur bygger man miljövänliga hus? Grundtanken utgår från två stycken perspektiv. Det första är att bygga huset på rätt sätt – genom miljövänliga material och genom rätt teknik. Även tillverkningen av det material som ska användas utgör här en viktig fråga.

Det andra perspektivet gäller det framtida levernet. Huset ska värmas upp och det ska vara energisnålt. Genom att välja smarta, energieffektiva lösningar kan man som husägare dels bidra till en bättre miljö och dels också på köpet tjäna pengar då driftskostnaden blir lägre.

Där kan även se att många husägare förändrar i sina redan befintliga hus. Man väljer exempelvis bergvärme och får genom detta en avsevärt mycket lägre kostnad än vad man har genom exempelvis fjärrvärme elle en äldre panna. Det gör skillnad. Bergvärme lönar sig ofta från dag ett och kan – rätt installerad, rätt dimensionerad och med rätt förutsättningar i övrigt – sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning och energi med närmare 80%. Ett befintligt hus kanske inte kan ändras gällande material – men sett till energi och övriga val inomhus så kan man göra ganska stora förändringar.

Vilka materialval ska man välja?

Det finns material som är bättre för vår miljö. Grundprincipen för att ett material ska anses som miljövänligt är att det är förnybart, återvinningsbart eller nedbrytningsbart. Detta samt att tillverkningsprocessen inte sker med miljöfarliga ämnen. Även transporten av materialen i fråga fyller naturligtvis en viktig funktion i detta.

Lokalt är bra och ser man Sverige som en lokal enklav snarare än som det avlånga land vi är så kan man faktiskt se vår svenska byggtradition som en bra utgångspunkt gällande materialval. Vi har, traditionellt sett, alltid använt oss av mycket trä i samband med byggnationer. Detta tillsammans med en förkärlek för andra naturliga material – hampa, lin, halm och lera ger oss bra ledtrådar om vilka material man med fördel kan välja. Även mer moderna byggmaterial som gips. träull, träfiber, cellglas, skumglas och naturlatexfog kan väljas med gott samvete.

För att bygga ett miljövänligt hus så krävs det emellertid även att man använder visst material som kanske per se inte räknas som miljövänliga och ekologiska – men som ändå kan fungera bra ur en miljöaspekt (som en följd av hållbarhet, exempelvis). Några exempel på sådana är bland annat: polyeten och polypropen – två typer av tätskikt – samt exempelvis betong, kakel och klinkers och olika silikatfärger.

Lågenergihus – skapa ett billigare boende

Lågenergihus – eller passivhus, som det också kallas – har blivit en storsäljare. Många producenter av nyckelfärdiga hus har skapat egna lösningar som går inom ramarna av vad som räknas som passivhus/lågenergihus. Definitionen av ett sådant är att värmetillförseln inte får överstiga 15 kWh/kvm och per år. Vissa undantag kan emellertid göras beroende på geografisk placering – en kallare klimatzon – samt för byggnader under 400 kvm.

Vid ett bygge av ett passivhus fäster man stor vikt vid isoleringen och husets täthet. Ventilationen är avgörande: man använder frånluft för att värma upp tilluften. Det, i kombination med god isolering och med rätt placering av huset – stora fönster som vetter mot söder, mindre fönster mot norr – skapar en bättre inomhusmiljö. I övrigt så kan man även se att passivhus har klimatsmart uppvärmning i form av bergvärme eller – något som håller på att explodera i popularitet – solceller.

Det senare kan skapa ett hus som producerar lika mycket energi som man gör av med. I så fall kallas huset i fråga för ett nollenergihus – vilket också är målet för många husbyggare idag.

I övrigt kan man även se att minskad vattenkonsumtion – genom smarta lösningar där exempelvis sensorer används – och mer genomtänkt belysning – LED-lampor – kan skapa en bostad som bidrar till en bättre värld. Båda de senare exemplen går att implementera även i befintliga byggnader. Det handlar om välinvesterade pengar som man tjänar på i det långa loppet.