Kategorier
Renovering

Stilfull trapphusrenovering i Malmö ger ett lyft

En trapphusrenovering kan innebära att man tar bort den ursprungliga karaktären, men vänder man sig till rätt entreprenör i Malmö lyfts den fram och förhöjs.

Föreningen Arkitektupproret har varje år en tävling där allmänheten lämnar in förslag på Sveriges vackraste respektive Sveriges fulaste byggnad. De förslag som lämnas in kommer från hela landet. År 2020 vann Arkitekturskolan i Stockholm priset för Sveriges fulaste byggnad medan Universitetsbiblioteket i Lund korades som den vackraste.

Framröstningen av de olika byggnaderna bekräftar studier som gjorts om vad vi människor finner fult och ogästvänligt. Den visar också på vad vi tycker är trivsamt och vackert. De hus som genom tiderna valts till de fulaste är de som inte passar in i den omgivande miljön, är sterila och oftast byggda av betong. Husen som fått utmärkelsen att vara de vackraste är de äldre, utsirade byggnaderna.

Det går att återskapa husets karaktär med varsam trapphusrenovering

Många äldre byggnader utsattes för en brutal renovering under slutet av 1900-talet. Plasten gjorde sitt intåg, vävtapet och effektivitet tog bort onödiga utsmyckningar för att göra bland annat trapphusen mer lättstädade och funktionella. Man ersatte vackra handgjorda räcken med blankt stål och dörrar och fönster byttes ut. De stora äldre lägenheterna delades upp till mindre och man sänkte takhöjden med hjälp av plastplattor. För att höja säkerheten tog man också bort de gamla hissarna med gallergrindar.

Husen tappade sin själ men blev funktionella. Efter några år började plastlisterna gå sönder och vävtapeterna i trapphusen blev sjaskiga. Det var dags för en ny ansiktslyftning och man bytte bort plastdetaljerna, höjde taken och tog fram den gamla strukturen i lägenheterna. Men trapphusen blev ingen prioritet förrän man uppmärksammade att det var husets fasad och trapphus som satte standarden. Samhället i stort hade också börjat värdesätta äldre byggnaders charm och de blev åtråvärda objekt.

Kunniga hantverkare kan öka säkerheten i samband med trapphusrenovering

Leonardo da Vinci gjorde en väggmålning som är känd som ”Den sista måltiden” eller ”Nattvarden”. När han målade den experimenterade han med en ny teknik som tyvärr inte var bra. Efter bara några år började färgen lossna. Hantverkare och konstnärer försökte under flera århundraden att restaurera den utan att lyckas. Med modern teknik har man numera lyckats återskapa vad man tror är en sann bild.

Att restaurera och återskapa hantverk och målningar kräver stort kunnande. Dels måste man varsamt ta bort det som andra målat på för att blottlägga originalet. Därefter behöver man använda samma material som det man använde när man skapade konstverket. Detta gäller också för dem som ägnar sig åt trapphusrenoveringar. Många gånger kan man hitta fotografier eller ritningar på hur trapphuset såg ut när det var nytt och sedan varsamt arbeta sig fram till originalet.

Resultatet av god trapphusrenovering är ökad trygghet och välbefinnande

Att renovera trapphus återger byggnaden sin ursprungliga skönhet. När man anlitar företag som arbetar med trapphusmålning i Malmö får man tillgång både till hantverksskicklighet och erfarenhet. Samtidigt som man återskapar utsmyckningar och dekorativa mönster ser man till att göra trapphuset säkert ur både inbrotts- och brandsynpunkt. Moderna säkerhetsdörrar, som skyddar både från brand, rök och inbrott, finns numera i valfri design som stämmer överens med husets karaktär.

Det är en långsiktig investering att satsa på modern trapphusrenovering som inte ger avkall på säkerheten. När man höjer standarden på entréer ökar trivseln och med den ökar värdet på fastigheten. Med ökad trivsel minskar nedsmutsning, skräp och klotter. Föreningen Arkitektupproret har tagit fasta på vad allmänheten vill ha för att trivas. Visserligen är skönhet ett relativt begrepp men äkta hantverk står sig över tid. Ingen byggnad vill bli utsedd till Malmös fulaste byggnad.

Kategorier
Bygg

Låt inte regnet hindra bygget med väderskydd i Stockholm

När man håller på med ett bygge så har man tidskrav att uppfylla. Det går inte att göra något åt regn, men det går att skaffa ett väderskydd i Stockholm.

Sverige är ett land som är känt för sitt oförutsägbara och ofta regniga väder och uttrycket ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” är inte alltid tillämpbart, särskilt inte inom byggbranschen. Byggprojekt är ofta tidskänsliga, med deadlines och löften som måste hållas till kunderna. Att arbeta utomhus i dåliga väderförhållanden kan därför vara en betydande utmaning. Lösningen? Att skapa en skyddad miljö, helst genom att få ett tak över huvudet.

Att flytta ett byggprojekt inomhus är inte ett alternativ, men att skapa ett temporärt skydd är det. Genom användning av väderskydd kan arbetslaget fortsätta sitt arbete obehindrat, även under mindre gynnsamma väderförhållanden, vilket ökar chansen att projektet slutförs inom utsatt tid. Även om inte alla byggföretag har tillgång till egna väderskydd, finns det alternativ att hyra dessa.

Smidigt att använda sig av väderskydd i Stockholm

I Stockholm kan väderförhållandena variera kraftigt och där är användningen av väderskydd alltså särskilt fördelaktig. Ett väderskydd fungerar som ett temporärt tak över byggarbetsplatsen, skyddande både arbetare och material. För dem som inte äger ett väderskydd, finns det möjlighet att hyra ett. Det finns flera företag i Stockholm som specialiserar sig på uthyrning och installation av väderskydd, tillgängliga för både stora och små byggprojekt.

Privatpersoner som använder väderskydd för sina byggprojekt kan även dra nytta av ROT-avdraget. Det innebär att en del av kostnaden för att installera ett väderskydd kan dras av direkt på fakturan, med en återbetalning från Skatteverket. Väderskydden finns i en mängd olika storlekar för att passa olika typer av byggprojekt, vilket gör dem till ett flexibelt och praktiskt verktyg för alla typer av byggen.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: väderskyddstockholm.nu

Kategorier
Bygg

Byggvärme för både personal och material

Det kan periodvis bli mycket kallt på byggplatser i landet. Då är det viktigt att ha ordentlig byggvärme så att både personal och material kan må bättre.

Lagom är ett ord som används inom väldigt många områden. Men när det gäller exempelvis temperaturen på en byggplats så är lagom grader något som kan innebära stor skillnad. Då kan ordet lagom handla om säkerhet, arbetsmiljö, produktivitet bland personalen, med mera. Det kan även handla om ifall material ska må bra och om vissa moment ens ska gå att utföra.

Därför har det tagits fram en stor mängd olika produkter och system på marknaden, så att byggvärme kan skapa optimala förutsättningar för alla olika typer av byggprojekt. Det kan vara upplägg som ser likadana ut mellan olika projekt. Men det kan också skilja sig åt en del beroende på önskemål, budget och hur det i övrigt ser ut på projektet samt i det område som finns runt projektet.

Utrustning för att sprida byggvärme

Byggvärme i sig består ofta av någon typ av värmefläkt som sprider värme i luften. Det kan vara en fläkt som ser lite ut som de fläktar som man kan ha i hemmet för att istället sprida kyla under sommarens varmaste månader. Men det kan också vara värmefläktar som är så pass stora att en person nästan kan få plats i dem, med lite god vilja och en vig kropp.

Samtidigt så finns det även byggvärme som kommer från värmefläktar som istället ser mer ut som någon typ av spotlights på en konsert eller små snökanoner på en skidort. Det beror helt på önskemål, förutsättningar och hur stor yta det är som ska värmas upp. Men det kan även bero på ifall det är en byggvärme som ska hyras eller om det är något som ska köpas in, för att vara med på många projekt framöver.

Använd rätt byggvärme till projektet

Den som står och arbetar på en byggplats i minusgrader kommer alltid vara tacksam och glad för all byggvärme som arrangeras. Men för att det ska bli en optimal byggvärme, med högsta möjliga utfall på använd el, så kan det krävas lite extra planering och eftertanke. Det kan till exempel vara bra att sätta upp skivor eller plast så att värmen inte far ut i utomhusluften.

Dock är det inte så att byggvärme alltid enbart är till för att hålla personalen varm, frisk och aktiv under arbetets utförande. Det kan även krävas byggvärme för att betong ska bränna eller för att material ska kunna monteras utan att det ska bli förstört av kylan. Därför är det också viktigt att ha rätt byggvärme för projektet, men också för alla möjliga olika delar som ett projekt kan komma att gå igenom.

Hyra eller köpa byggvärme

När är det läge att köpa byggvärme och när är det smartare att hyra? Vid ett byggprojekt är det alltid viktigt att försöka hålla kostnaderna nere, samtidigt som det är lika viktigt att allting ska bli säkert och bra. Därför är det enbart projektets art, samt vem det är som bygger, som avgör om det ska bli en byggvärme som hyrs eller om det är bättre att köpa något eget.

Generellt sett så är det oftast klokt att hyra byggvärme när det är ett tillfälligt behov eftersom det finns många fördelar med detta. Om något går sönder så är det billigt och enkelt att få en ny värmefläkt och dessutom innebär det inte någon yta för lagring av värmefläktar när de inte används. Men det kan även vara så att hyran kan vara så pass hög att det blir billigare att köpa en egen värmefläkt.

Kategorier
OVK

Vad kostar en OVK-besiktning? Pris och viktig information

Inomhusluftens kvalitet påverkar både vår hälsa och trivsel. Därför är det viktigt att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt. I denna artikel kommer vi att utforska kostnaderna för en OVK-besiktning, samt vad du kan förvänta dig när det gäller att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö.

Att ha en bra inomhusmiljö är avgörande för vår hälsa och välbefinnande. Det är inte bara en fråga om komfort; det handlar också om att följa lagstadgade regler. Om du undrar hur du kan veta om din inomhusmiljö är bra, finns det några tecken att hålla utkik efter. Om ingen i ditt hem eller på din arbetsplats klagar på dålig luftkvalitet, är det ett positivt tecken. Men ibland kan tecken på dålig ventilation vara mer subtila, som allergisymptom som hosta eller utslag. Dessa kan vara indikationer på att ventilationssystemet behöver kontrolleras. Orsakerna till dålig inomhusluft kan vara många, inklusive mögel, luftföroreningar, eller ämnen som avges från möbler eller efter en renovering.

Om du nyligen har utfört målningsarbete eller infört nya möbler i ditt hem är det en god idé att vara extra noga med ventilationen. Med tiden borde dock eventuella besvär avta. Om de fortsätter är det viktigt att ta problemet på allvar och överväga att kontakta en certifierad injusterare för att få en bättre uppfattning om vad som behöver göras och vilken kostnad det kan innebära.

Kostnaden för en OVK-besiktning

När du överväger att utföra en OVK-besiktning i Nyköping är det naturligt att fundera över kostnaden. Kostnaden varierar beroende på olika faktorer, inklusive omfattningen av arbetet och platsen där besiktningen ska utföras. Här är några viktiga punkter att beakta när du beräknar kostnaden:

Timpris eller fast pris: En certifierad injusterare tar oftast betalt per timme, och priserna kan variera från 600 till 800 kronor per timme. Om du har en klar uppfattning om arbetsomfattningen kan du välja att förhandla om ett fast pris, vilket kan vara mer fördelaktigt om du är osäker på hur lång tid besiktningen kommer att ta.

Arbetsomfattning: Kostnaden kommer att påverkas av hur omfattande besiktningen är. Om det bara handlar om att kontrollera ventilationssystemet kan det vara relativt prisvärt. Men om det krävs reparationer eller justeringar kan kostnaden öka avsevärt.

Lokal marknad: Priserna för OVK-besiktningar kan variera beroende på var i landet du befinner dig. Större städer har ibland högre priser än mindre samhällen.

Kategorier
Solceller

Välj en duktig solcellsleverantör

Det kan ofta vara lönsamt att göra en större investering. Det kan handla om att anlita en solcellslevverantör för att minska elkostnaderna på längre sikt.

Anders hade en son som hela tiden ville göra nya investeringar på sin gård. Allt för att öka värdet på fastigheten, men även för att bli mera miljövänlig och gärna spara pengar i långa loppet. Visst kunde det bli kostsamt precis i början men det skulle löna sig på längre sikt. Det var i alla fall vad sonen sade, även om Anders inte var helt säker.

Senaste gången de samtalat över telefon hade sonen berättat om sin senaste investeringsplan. Sonen hade kommit i kontakt med en kille som sålde en sorts solceller som kunde installeras både på tak och mark. Anders, som var en beskyddande pappa, oroade sig för att sonen inte hade gjort tillräckligt med research och att han skulle skriva på papper som band honom till affären utan tillräcklig information.

Fler än en solcellsleverantör på marknaden

Då sonen just för tillfället höll på med att sätta upp nya hagar bestämde sig Anders för att åka dit och hjälpa till. Det var åtminstone hans ursäkt. Nu hade han den perfekta förevändningen för att komma och tala vett med pojken. Samtidigt kunde han visa sonen flera liknande företag som det fanns att välja mellan. På så vis kunde de begära in offerter från fler och kanske få ett bättre pris.

Anders var lite orolig att sonen skulle bli irriterad på honom. Men han hade inte kunnat ha mera fel. Sonen tog tacksamt emot informationen om de solcellsleverantörer pappan tagit fram. Tillsammans skrev de ihop förfrågningar för att se vilket företag som kunde leverera det de ville ha med bäst service och till bäst pris. 

Solcellsleverantören kommer på besök

Redan kommande dag hade de fått svar från flera av solcellsleverantörerna. Alla hade gjort en uträkning på samma mängd solceller. En av dem kändes betydligt mer intressant än de andra och när de erbjöd sig att skicka en leverantör redan kommande dag svarade sonen snabbt ja. Anders var glad att han hade tid att stanna på gården för att själv få höra mer om dessa solceller som skulle vara så bra. Han hade utan att ha märkt det själv börjat bli riktigt intresserad.

När leverantören kom på besök hade både far och son en hel del frågor förberedda. Leverantören svarade lätt på alla frågor och kunde tydligt berätta hur solceller fungerar och hur en installation skulle gå till. Det fanns absolut möjlighet att installera både på tak och mark om de önskade. Leverantören berättade att lador med stabila tak var perfekta för solceller. Där kunde de sätta upp flera stycken och på så sätt både tjäna pengar och få egen gratis el. 

Solcellsleverantören kommer hem till Anders

Anders hade blivit helt fascinerad av solceller och insåg att det troligtvis skulle vara en av de bästa investeringarna han kunde göra även på sin gård. Han frågade samma solcellsleverantör om denne kunde komma hem till honom också, för att se om hans ladugård passade för solceller. Den var till och med större än sonens och skulle ha plats för många celler.

Det visade sig gå alldeles utmärkt. Anders bestämde sig för att börja med ett mindre antal som skulle räcka gott och väl till hans egen elförsörjning. För att sedan utöka om det fungerade så bra som det verkade. Företaget hade en hel del jobb att genomföra, men tillsammans hittade de ett datum där installationen av solcellerna kunde ske. Anders hade nu gått från skeptiker till ett hängivet fan. Och nu kunde saker och ting inte ske fort nog.

Mer information och tips för dig kan du hitta på: elavsol.se

Kategorier
Måleri

Förnya ditt hem med professionell måleritjänst i Stockholm

Att förnya sitt hem med ett lager färg kan göra underverk för atmosfären. Men när det kommer till målning är det många aspekter att beakta för att uppnå ett perfekt resultat. I Stockholm finns det målare med expertis och erfarenhet som kan förvandla vilket rum som helst till just den vision du drömmer om.

Att anlita en professionell målare i Stockholm innebär mer än bara en förändring av färg. Det är en investering i ditt hem och ditt välbefinnande. Målare med yrkeskunnande förstår vikten av förberedelser, från att noggrant skydda möbler och golv till att utföra grundligt förarbete på väggar och tak. Ett proffs vet hur man hanterar olika ytor och material, och väljer rätt typ av färg för varje unikt projekt.

Måleriarbete utan besvär

Att ta sig an ett måleriprojekt själv kan vara både tidskrävande och fysiskt ansträngande. Det handlar inte bara om att applicera färgen, utan också om att förbereda ytan korrekt. Det kan innebära att ta bort gammal tapet, slipa ner ojämna ytor, eller spackla sprickor. Ett proffs hanterar alla dessa steg och säkerställer att slutresultatet blir jämnt och hållbart. Genom att anlita en målare i Stockholm, slipper du allt detta arbete och kan istället fokusera på andra delar av din renovering eller inredning.

Ett nymålat rum – En ny början

En nymålning är inte bara en ytförändring, det är en möjlighet att omforma ditt utrymme helt och hållet. Med en ny färgpalett kan du ge rummet en helt ny karaktär och atmosfär. Måleriproffs kan även ge råd om färgval och tekniker som bäst matchar dina önskemål och befintlig inredning. Oavsett om du siktar på en dramatisk förändring eller en subtil uppfräschning, så kan rätt målare i Stockholm hjälpa dig att förverkliga din vision.

Garanti för kvalitet

När du anlitar en professionell målare i Stockholm, kan du förvänta dig inte bara kvalitet i utförandet, men ofta även en garanti på arbetet. Detta innebär att om du inte är helt nöjd, kommer målaren att göra nödvändiga justeringar tills du är tillfreds med resultatet. Detta ger dig extra trygghet och försäkran om att ditt hem blir precis som du önskar.

Att anlita en målare i Stockholm är ett smart sätt att säkerställa ett professionellt och hållbart resultat. Det sparar tid, minskar stress och ger ditt hem en fräsch och förnyad känsla. Med rätt expertis kan du förvandla ditt utrymme och skapa ett hem som speglar din personliga stil och smak.

Kategorier
Badrum

Är det dags att göra en badrumsrenovering i Norrköping?

Inför en badrumsrenovering i Norrköping finns det ett och annat att tänka på innan man sätter igång sitt projekt. När allt är klart ska man bara njuta.

Det första du ska ha i åtanke är att du anlitar ett företag som är specialister på badrumsrenovering. Då kommer du att bli nöjd i slutändan. Inget kommer krångla och du behöver inte vara rädd för att det ska bli fuktskador.

En slarvig eller okunnig person som gör om ditt badrum kan mycket väl vara orsaken till att det börjar läcka och att fukt tränger in. Då har väggen med fuktspärr inte blivit korrekt monterad och bearbetad.

För varje badrumsrenovering som sker i Norrköping ökar bekvämligheten

Det är helt otroligt vad skönt det kan vara med ett badrum som är helt tipptopp. Bekvämare kan det knappast bli än att bara glida in på morgonen och allt fungerar. Inga rör läcker och inget avlopp har det blivit något stopp i.

Det är bara att hoppa in i duschen och skrubba av dig nattens energi. Bara på några minuter är du ren och fräsch och kan studsa iväg till jobbet med ett leende på läpparna. Det här är bara början på många lyckliga dagar.

Badrumsrenovering i Norrköping ger dig lugn och ro på kvällen

När du kommer hem på kvällen efter en dag på jobbet i Norrköping kan du glida ner i ditt nya badkar och ta ett varmt och lugnande bad. Med lite eteriska oljor i vattnet kommer du kunna somna som en klubbad säl efteråt och vakna utvilad.

Badrum och kök är två av de viktigaste rummen i ett hem. Om inte de båda fungerar friktionsfritt, är det inte mycket annat som fungerar heller. En badrumsrenovering är lika underbar som det låter. Hela badrummet blir nytt och du kan njuta länge av allt.

För att kunna få mer information samt tips för dig besök: badrumsrenoveringnorrköping.nu

Kategorier
Tak

Måla tak i Stockholm: Låt proffsen göra jobbet

Funderar du på att ge ditt innertak i Stockholm en uppfräschning med ny färg? Det är verkligen en utmärkt idé för att förnya och förbättra ditt hem. Men när det kommer till att måla taket, kan det vara en krävande och jobbig uppgift. Istället för att kämpa själv och riskera ett mindre än perfekt resultat, överväg att anlita professionella målare som kan göra jobbet åt dig.

Att måla taket i ditt hem kan vara en betydande utmaning. För det första kräver det att du arbetar i en obekväm arbetsställning, och det kan snabbt leda till trötthet och muskelvärk. Dessutom är det svårt att undvika att färgstänk hamnar överallt, vilket kan leda till oönskade skador på dina möbler och golv.

Innan du ens kan börja måla taket måste du tänka på flera viktiga förberedelser. Om ditt tak är av trä och har kvistar måste dessa först behandlas med en speciell grundfärg, kallad kvist- och spärrgrund. Du måste också noggrant täcka och skydda allt under taket för att undvika skador från färgstänk eller droppar. Det är en tidskrävande och noggrann process.

Anlita proffs för takmålning i Stockholm

Om du vill undvika allt det besvärliga och tidskrävande arbetet kan du överväga att anlita professionella takmålare i Stockholm. Det finns många specialister inom området som har erfarenhet och kompetens att utföra jobbet på ett effektivt och professionellt sätt.

Fördelarna med att anlita proffs är många. För det första kan du vara säker på att resultatet blir perfekt och att taket får den utseendet du önskar. Dessutom slipper du att stå i obekväma arbetsställningar och undviker den fysiska ansträngningen som är förknippad med att måla tak själv. Du behöver inte heller oroa dig för att skydda ditt hem från färgstänk och skador, eftersom professionella målare har rätt utrustning och tekniker för att säkerställa att allt går smidigt.

Att hitta en pålitlig takmålare i Stockholm är enkelt. Du kan använda internet för att söka efter lokala målerifirmor som erbjuder takmålningstjänster. Använd söktermer som ”måla taket i Stockholm” för att hitta företag nära dig. Du kan också läsa recensioner och be om referenser för att säkerställa att du väljer en pålitlig och erfaren målare.

Kategorier
Bygg

Fördelar med och funderingar kring brunnsborrning i Stockholm

Det är inte lätt att veta hur man ska göra, men det blir lättare när man undersöker saken. Se vad en brunnsborrning i Stockholm kan göra för skillnad för er.

Ska man ha egen brunn eller inte? Det är helt upp till er vad ni känner för och vad ni klarar av att göra på egen hand. Ibland har man dock inget val, som om man bor utanför det kommunala vattenledningssystemet. Då är det bara att börja gräva efter vatten, för det finns ingen själ som kan överleva utan vatten. Då är det viktigt att ni anlitar en specialist på brunnsborrning i Stockholm.

Vem som helst kan inte gräva efter vatten, och det är viktigt att rätt maskiner används och att specialisten har rätt kunskaper så att vattnet inte förstörs på något sätt. När ni har egen brunn så är det ni som ansvarar för att vattnet är drickbart och håller rätt nivåer. Det kan vara lite knepigt i början, men med rätt hjälp så blir det lättare.

Brunnsborrning för energibrunnar

Att borra djupa hål kräver alltid en professionell touch eftersom det är så mycket som kan gå fel om man inte är försiktigt. Med brunnsborrning så kan ni även få borrat ett djupt hål för att installera en energibrunn, till exempel när ni ska installera bergvärme. Bergvärme fungerar bäst ihop med vattenburen värme. Om ni redan har ett sådant system i ert hem så blir allt genast billigare.

Bergvärme är ett alternativ som betalar tillbaka sig själv inom några år. Det gör det till ett ekonomiskt val. Det är också ett miljövänligt val, eftersom ni utnyttjar jordens resurser på ett annat sätt, som inte skadar natur och miljö. Genom modern utrustning kan ni få borrat med miljövänliga tekniker, så att hela processen blir en del i att spara på miljön.

Kategorier
Renovering

Att tänka på när du ska renovera lägenhet i Stockholm

Att renovera sin lägenhet i Stockholm innebär att man under en kort period kommer att göra omständigheter lite obekväma både för sig själv och sina grannar.

Man kan alltid ta hjälp från en firma om man vill renovera en lägenhet i Stockholm. Förutom att man vill hitta någon som kan erbjuda det bästa priset i förhållande till kvaliteten på tjänsten, vill man också vara säker på att man går rätt tillväga innan man påbörjar själva renoveringen.

När det kommer till att renovera sin lägenhet, kan det finnas så mycket mer att ta hänsyn till än att bara hitta den bästa firman för att utföra jobbet. En lägenhet ligger exempelvis oftast angränsande till andra lägenheter och det innebär att det för det mesta bor andra människor i dem. Man har också som boende i en lägenhet ansvar gentemot sin hyresvärd eller BRF.

Tänk på detta innan du börjar renovera din lägenhet

För den som funderar på att genomföra en lägenhetsrenovering i Stockholm, är det viktigt att vara medveten om ett par aspekter som ur juridisk synpunkt kan få konsekvenser om man inte tar hänsyn till dem. Äger man till exempel en bostadsrätt, kan det vara klokt att informera styrelsen om vilka planer man har när det gäller en renovering.

Bor man i en hyresrätt kan det vara andra regler som gäller än för en bostadsrätt och därför är det viktigt att man hör med sin hyresvärd innan man påbörjar ett dylikt projekt. Hyresvärden kan ha särskilda bestämmelser om när och om man får genomföra en renovering.

Att visa hänsyn mot grannar vid en renovering av lägenhet

Att man även informerar sina grannar innan man påbörjar en renovering hör till god ton. Bland annat bör man kanske förvarna dem om att det kan bli bullrigt under en kort tid och kanske går det att schemalägga jobbet så att man stör dem så lite som möjligt. Att visa hänsyn till sina grannar när man bor i lägenhet är alltid vägen till god grannsämja.

Tar man hänsyn till ovan nämnda tips, är det antagligen lättare att genomföra en friktionsfri renovering av sin lägenhet, i synnerhet om man dessutom väljer en firma som vet vad som krävs för att uppnå ett professionellt och pålitligt resultat.