Kategorier
Bygg

Byggvärme för både personal och material

Det kan periodvis bli mycket kallt på byggplatser i landet. Då är det viktigt att ha ordentlig byggvärme så att både personal och material kan må bättre.

Lagom är ett ord som används inom väldigt många områden. Men när det gäller exempelvis temperaturen på en byggplats så är lagom grader något som kan innebära stor skillnad. Då kan ordet lagom handla om säkerhet, arbetsmiljö, produktivitet bland personalen, med mera. Det kan även handla om ifall material ska må bra och om vissa moment ens ska gå att utföra.

Därför har det tagits fram en stor mängd olika produkter och system på marknaden, så att byggvärme kan skapa optimala förutsättningar för alla olika typer av byggprojekt. Det kan vara upplägg som ser likadana ut mellan olika projekt. Men det kan också skilja sig åt en del beroende på önskemål, budget och hur det i övrigt ser ut på projektet samt i det område som finns runt projektet.

Utrustning för att sprida byggvärme

Byggvärme i sig består ofta av någon typ av värmefläkt som sprider värme i luften. Det kan vara en fläkt som ser lite ut som de fläktar som man kan ha i hemmet för att istället sprida kyla under sommarens varmaste månader. Men det kan också vara värmefläktar som är så pass stora att en person nästan kan få plats i dem, med lite god vilja och en vig kropp.

Samtidigt så finns det även byggvärme som kommer från värmefläktar som istället ser mer ut som någon typ av spotlights på en konsert eller små snökanoner på en skidort. Det beror helt på önskemål, förutsättningar och hur stor yta det är som ska värmas upp. Men det kan även bero på ifall det är en byggvärme som ska hyras eller om det är något som ska köpas in, för att vara med på många projekt framöver.

Använd rätt byggvärme till projektet

Den som står och arbetar på en byggplats i minusgrader kommer alltid vara tacksam och glad för all byggvärme som arrangeras. Men för att det ska bli en optimal byggvärme, med högsta möjliga utfall på använd el, så kan det krävas lite extra planering och eftertanke. Det kan till exempel vara bra att sätta upp skivor eller plast så att värmen inte far ut i utomhusluften.

Dock är det inte så att byggvärme alltid enbart är till för att hålla personalen varm, frisk och aktiv under arbetets utförande. Det kan även krävas byggvärme för att betong ska bränna eller för att material ska kunna monteras utan att det ska bli förstört av kylan. Därför är det också viktigt att ha rätt byggvärme för projektet, men också för alla möjliga olika delar som ett projekt kan komma att gå igenom.

Hyra eller köpa byggvärme

När är det läge att köpa byggvärme och när är det smartare att hyra? Vid ett byggprojekt är det alltid viktigt att försöka hålla kostnaderna nere, samtidigt som det är lika viktigt att allting ska bli säkert och bra. Därför är det enbart projektets art, samt vem det är som bygger, som avgör om det ska bli en byggvärme som hyrs eller om det är bättre att köpa något eget.

Generellt sett så är det oftast klokt att hyra byggvärme när det är ett tillfälligt behov eftersom det finns många fördelar med detta. Om något går sönder så är det billigt och enkelt att få en ny värmefläkt och dessutom innebär det inte någon yta för lagring av värmefläktar när de inte används. Men det kan även vara så att hyran kan vara så pass hög att det blir billigare att köpa en egen värmefläkt.