Kategorier
Renovering

Stilfull trapphusrenovering i Malmö ger ett lyft

En trapphusrenovering kan innebära att man tar bort den ursprungliga karaktären, men vänder man sig till rätt entreprenör i Malmö lyfts den fram och förhöjs.

Föreningen Arkitektupproret har varje år en tävling där allmänheten lämnar in förslag på Sveriges vackraste respektive Sveriges fulaste byggnad. De förslag som lämnas in kommer från hela landet. År 2020 vann Arkitekturskolan i Stockholm priset för Sveriges fulaste byggnad medan Universitetsbiblioteket i Lund korades som den vackraste.

Framröstningen av de olika byggnaderna bekräftar studier som gjorts om vad vi människor finner fult och ogästvänligt. Den visar också på vad vi tycker är trivsamt och vackert. De hus som genom tiderna valts till de fulaste är de som inte passar in i den omgivande miljön, är sterila och oftast byggda av betong. Husen som fått utmärkelsen att vara de vackraste är de äldre, utsirade byggnaderna.

Det går att återskapa husets karaktär med varsam trapphusrenovering

Många äldre byggnader utsattes för en brutal renovering under slutet av 1900-talet. Plasten gjorde sitt intåg, vävtapet och effektivitet tog bort onödiga utsmyckningar för att göra bland annat trapphusen mer lättstädade och funktionella. Man ersatte vackra handgjorda räcken med blankt stål och dörrar och fönster byttes ut. De stora äldre lägenheterna delades upp till mindre och man sänkte takhöjden med hjälp av plastplattor. För att höja säkerheten tog man också bort de gamla hissarna med gallergrindar.

Husen tappade sin själ men blev funktionella. Efter några år började plastlisterna gå sönder och vävtapeterna i trapphusen blev sjaskiga. Det var dags för en ny ansiktslyftning och man bytte bort plastdetaljerna, höjde taken och tog fram den gamla strukturen i lägenheterna. Men trapphusen blev ingen prioritet förrän man uppmärksammade att det var husets fasad och trapphus som satte standarden. Samhället i stort hade också börjat värdesätta äldre byggnaders charm och de blev åtråvärda objekt.

Kunniga hantverkare kan öka säkerheten i samband med trapphusrenovering

Leonardo da Vinci gjorde en väggmålning som är känd som ”Den sista måltiden” eller ”Nattvarden”. När han målade den experimenterade han med en ny teknik som tyvärr inte var bra. Efter bara några år började färgen lossna. Hantverkare och konstnärer försökte under flera århundraden att restaurera den utan att lyckas. Med modern teknik har man numera lyckats återskapa vad man tror är en sann bild.

Att restaurera och återskapa hantverk och målningar kräver stort kunnande. Dels måste man varsamt ta bort det som andra målat på för att blottlägga originalet. Därefter behöver man använda samma material som det man använde när man skapade konstverket. Detta gäller också för dem som ägnar sig åt trapphusrenoveringar. Många gånger kan man hitta fotografier eller ritningar på hur trapphuset såg ut när det var nytt och sedan varsamt arbeta sig fram till originalet.

Resultatet av god trapphusrenovering är ökad trygghet och välbefinnande

Att renovera trapphus återger byggnaden sin ursprungliga skönhet. När man anlitar företag som arbetar med trapphusmålning i Malmö får man tillgång både till hantverksskicklighet och erfarenhet. Samtidigt som man återskapar utsmyckningar och dekorativa mönster ser man till att göra trapphuset säkert ur både inbrotts- och brandsynpunkt. Moderna säkerhetsdörrar, som skyddar både från brand, rök och inbrott, finns numera i valfri design som stämmer överens med husets karaktär.

Det är en långsiktig investering att satsa på modern trapphusrenovering som inte ger avkall på säkerheten. När man höjer standarden på entréer ökar trivseln och med den ökar värdet på fastigheten. Med ökad trivsel minskar nedsmutsning, skräp och klotter. Föreningen Arkitektupproret har tagit fasta på vad allmänheten vill ha för att trivas. Visserligen är skönhet ett relativt begrepp men äkta hantverk står sig över tid. Ingen byggnad vill bli utsedd till Malmös fulaste byggnad.