Kategorier
Okategoriserade

Viktigt att undersöka huset noga innan köp

Dolda fel är husköparens mardröm. Men det är inte alltid som felen räknas som dolda. Det är viktigt att man undersöker fastigheten innan man slår till, man har nämligen undersökningsplikt.

Ibland händer det tyvärr när man flyttar in i en bostad som man precis har köpt att man hittar fel som man inte visste fanns, trots att man noga innan köpet undersökte huset. Ett sådant fel kallas för “dolt fel”. Detta förutsatt att inte heller fastighetens skick, ålder eller pris spelar in. Man kan exempelvis inte kalla ett dåligt tätskikt i ett badrum byggt på 50-talet för ett dolt fel, då det säger sig självt att ett så gammalt badrum inte längre har säkra fuktspärrar. För att klassas som ett dolt fel måste det alltså ha funnits i huset redan innan köpet, men inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Felet ska heller inte vara förväntat pga. fastighetens ålder, skick eller pris.

En friskrivning från dolda fel ger ett lägre huspris

Då man köper ett hus med renoveringsbehov kan man inte förvänta sig ett lika gott skick som när man köper ett nytt hus. Därför är det extra viktigt att det skrivs ett ordentligt avtal vid försäljning av ett hus med renoveringsbehov. Som säljare kan man i viss mån friskriva sig från dolda fel, och istället sälja fastigheten till ett lägre pris. Köparen kan då inte kräva ersättning om denne upptäcker dolda fel. Men man måste vara överens om detta och det ska tydligt framgå av det avtal som upprättas vid försäljningen. Det är viktigt att ta hjälp av en opartisk mäklare eller jurist för att upprätta ett sådant avtal.

Viktigt att ta hjälp av en kunnig jurist om man upptäckt dolda fel

Om man som köpare upptäcker ett dolt fel i bostaden som man precis köpt ska man börja med att kontakta mäklaren som har förmedlat köpet. Mäklaren kan i sin tur sedan informera säljaren. Som köpare av ett hus med dolda fel bör man sedan ta hjälp av en jurist för att ta reda på vilka rättsanspråk man kan ställa. Är felet större kan man som köpare ofta kräva att köpet ska hävas. Inte sällan hittar man dolda fel i våtutrymmen, källare, vind, dränering eller i konstruktionens bärande delar. Men det händer även att felaktiga elinstallationer gjorts, som exempelvis infällda spotlights. Det är något som kan leda till brand och att hela huset brinner ner.