Kategorier
Bygg

Så får du lättare bygglov

Ska ni bygga ut huset eller kanske ändra fasaden? I så fall behöver ni först ett bygglov. Det finns företag som kan hjälpa till med ritningar till ansökan.

Det är inte bara när man ska bygga nytt som man måste ansöka om bygglov. Även renoveringar som gör att fastigheten får ett nytt utseende kräver bygglov, likaså utbyggnader. Det är kommunen där man bor som beslutar om man ska beviljas bygglov. Genom att vara noggrann och se till att ansökan är komplett brukar man beviljas bygglov snabbare. 

Det kan vara klokt att ta reda på om området ingår i en detaljplan och om det finns några särskilda regler som ska följas när det gäller utformning, storlek, avstånd, material och så vidare. Det brukar stå på kommunens webbplats vad som krävs. Viktigt är också att ha ordentliga ritningar, särskilt som detta också snabbar på processen.

Bygglov – vad är viktigt att tänka på?

Alla byggprojekt är unika men till en bygglovsansökan krävs det en hel mängd olika papper. Framförallt är det viktigt att ha korrekta ritningar i rätt skala och där väderstrecken är utritade. Även färgsättning och material ska tydligt framgå av ritningarna.

Att anlita en arkitekt för att ta fram ritningar till en bygglovsansökan till ett mindre projekt är kostsamt. Bättre är att anlita ett företag som är specialiserat på att ta fram ritningar till just bygglovsansökningar. De är väl insatta i vilka byggregler som gäller och hur man bäst anpassar ett byggprojekt för att det ska beviljas bygglov.

Utan bra ritningar får man inget bygglov

Utan professionella ritningar får man inget bygglov. Att anlita en firma som är specialiserad på ritningar för bygglov kostar betydligt mindre än att anlita en arkitekt. Hur mycket det kostar beror på projektets omfattning men man brukar enkelt kunna be om prisuppgifter via ritföretagens hemsidor. Med bra och tydliga ritningar får man som regel bygglov snabbare. 

Hur lång tid det tar att få ett bygglov kan variera från kommun till kommun men vanligtvis tar det tio veckor, förutsatt att ansökan är komplett och tydlig. Ritningarna måste vara anpassade för byggprojektet och kan bestå av planritningar, sektionsritningar och fasadritningar. Det sistnämnda brukar räcka om man bara ska ändra fasaden och exempelvis byta taktyp eller öppna upp fasaden och sätta in ett fönster eller en altandörr. Om du behöver hjälp i processen, kolla in bygglovservice.nu.